Εξεταστέα Ύλη Β΄ Γυμνασίου

.

 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014
 
1.3,
 
2.2     [2.2.1,  2.2.2],
 
2.3     [2.3.1,  2.3.2,  2.3.3],
 
2.5,
 
2.6.1,
 
2.6.2 ΜΟΝΟ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ 52,
 
2.7,
 
2.8,
 
2.9,
 
2.10.
 
ΤΑΥΡΟΣ 21-5-2014
  Ο ΧΗΜΙΚΟΣ                           
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ.