Εξεταστέα Ύλη Γ΄ Γυμνασίου

 
 
 
 
 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ                                Ταύρος 9/5/2014
 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
 
ΑΛΓΕΒΡΑ
 
Κεφάλαιο 1ο:
 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10
 
Κεφάλαιο 2ο:
2.1,  2.2, 2.4
 
Κεφάλαιο 3ο:
 3.3
 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 
Κεφάλαιο 1ο:
1.1, 1.2,  1.5
 
Κεφάλαιο 2ο: (Μόνο θεωρία)
2.1,  2.2
 
 
                                                     Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                  ΑΙΚ. ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗ